API erişiminde kullanacağınız User Name ve API Key bilgilerini WoM API Keys menüsünden oluşturabilirsiniz. Aynı menüden API erişebileceğiniz IP adreslerini ekleyerek izin vermelisiniz. Eğer bu sayfada online çalıştırma ve test işlemleri yapacaksanız sizin şuanki internet çıkış ip adresiniz olan 100.28.132.102 adresine izin vermelisiniz.

Users

Kullanıcıları toplu olarak listeleme, filtreleme, düzenleme ve silme işlemleri.
GET /users Kullanıcıları Listele

Tüm kullanıcıların listesini döndürür

GET /users					
GET /users
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "user123": {
            "domain": "domain1.com"
        },
        "user234": {
            "domain": "domain2.com"
        }
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "IP giri\u015f izni yok"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/users'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/users' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://demo.opanel.net:2087/API/users', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.get('https://demo.opanel.net:2087/API/users', headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
POST /users Kullanıcıları Filtrele

Detaylarda belirtilen kriterlere göre kullanıcı araması yaparak sonuç listesini döndürür.

POST /users
{
    "user": "",
    "users": "",
    "domain": "",
    "domains": "",
    "ststus": "",
    "php": ""
}


					
POST /users
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "user": "user123Type: STR
Kullanıcı Adı
",
    "users": "user123,user124,user125Type: STR
Kullanıcı Adları Virgün ile Ayrılmış
",
    "domain": "domain123.comType: STR
Alan Adı
",
    "domains": "domain123.com,domain124.com,domain125.comType: STR
Alan Adları Virgün ile Ayrılmış
",
    "ststus": "Type: SEC
Kullanıcı Durumu
",
    "php": Type: INT
PHP Sürümü

}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "user123": {
            "domain": "domain1.com"
        },
        "user234": {
            "domain": "domain2.com"
        }
    }
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Oturum a\u00e7\u0131lamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/users'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/users' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"user":"##users##","users":"##users##","domain":"##domains##","domains":"##domains##","ststus":"##status##","php":##php##}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://demo.opanel.net:2087/API/users', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"user":"##users##","users":"##users##","domain":"##domains##","domains":"##domains##","ststus":"##status##","php":##php##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.post('https://demo.opanel.net:2087/API/users', data=json.dumps({"user":"##users##","users":"##users##","domain":"##domains##","domains":"##domains##","ststus":"##status##","php":##php##}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
PUT /users Kullanıcıları Düzenle

Detaylarda belirtilen özelliklere göre kullanıcı bilgilerini toplu düzenler.

PUT /users
{
    "users": "",
    "ststus": "",
    "php": ""
}


					
PUT /users
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "users": "user123,user124,user125user126Type: STR
Kullanıcı Adları Virgül ile Ayrılmış Olarak
",
    "ststus": "Type: SEC
Kullanıcı Durumu
",
    "php": Type: INT
PHP Sürümü

}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "user123": true,
        "user124": false,
        "user126": true
    }
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Users Not Found"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/users'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/users' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"users":"##users##","ststus":"##status##","php":##php##}' \ -X PUT
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("PUT", 'https://demo.opanel.net:2087/API/users', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"users":"##users##","ststus":"##status##","php":##php##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.put('https://demo.opanel.net:2087/API/users', data=json.dumps({"users":"##users##","ststus":"##status##","php":##php##}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
DELETE /users Kullanıcıları Sil

Detaylarda belirtilen özelliklere göre kullanıcı bilgilerini toplu düzenler.

DELETE /users
{
    "users": ""
}


					
DELETE /users
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "users": "user123,user124,user125user126Type: STR
Kullanıcı Adları Virgül ile Ayrılmış Olarak
"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "user123": true,
        "user124": false,
        "user126": true
    }
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Users Not Found"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/users'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/users' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"users":"##users##"}' \ -X DELETE
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("DELETE", 'https://demo.opanel.net:2087/API/users', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"users":"##users##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.delete('https://demo.opanel.net:2087/API/users', data=json.dumps({"users":"##users##"}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));

User

Kullanıcı hesabı(host) ekleme, detaylar, düzenleme ve silme işlemleri.
POST /user Kullanıcı Oluştur

Belirtilen kullanıdı ve özellikler ile yeni bir kullanıcı hesabı(host) oluşturur.

POST /user
{
    "user": "",
    "domain": "",
    "pass": "",
    "contact": "",
    "ststus": "",
    "php": ""
}


					
POST /user
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "user": "user123Type: STR
Kullanıcı Adı
",
    "domain": "domain.comType: STR
Alan Adı
",
    "pass": "123ABae+Type: STR
Hesap Şifresi
",
    "contact": "info@domain.comType: STR
E-Posta
",
    "ststus": "1Type: SEC
Kullanıcı Durumu
",
    "php": 82Type: INT
PHP Sürümü

}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Hesap a\u00e7\u0131ld\u0131"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Hesap bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"user":"##user##","domain":"##domain##","pass":"##pass##","contact":"##contact##","ststus":"##status##","php":##php##}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"user":"##user##","domain":"##domain##","pass":"##pass##","contact":"##contact##","ststus":"##status##","php":##php##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.post('https://demo.opanel.net:2087/API/user', data=json.dumps({"user":"##user##","domain":"##domain##","pass":"##pass##","contact":"##contact##","ststus":"##status##","php":##php##}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
GET /user/{username} Kullanıcı Detay

Belirtilen kullanıcı adına veya kullanıcı ana alan adına ait detaylı bilgileri listeler. Kullanıcı araması için url parametresine user bilgisini, alan adı araması için url parametresine user yerine kullanıcının birincil ana alan adı yazılabilir. Park alan adı, ek alan adı veya alt alan adı ile arama yapılamaz.

GET /user/					
GET /user/{username}
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "user": "user123",
        "domain": "domain.com",
        "pass": "123ASae+"
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Hesap bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.get('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}', headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
PUT /user/{username} Kullanıcı Düzenle

Belirtilen kullanıcı bilgi, limit ve özeliklerini günceller. Kullanıcı için url parametresine user bilgisini, alan adı için url parametresine user yerine kullanıcının birincil ana alan adı yazılabilir. Park alan adı, ek alan adı veya alt alan adı ile işlem yapılamaz.

PUT /user/
{
    "pass": "",
    "domain": "",
    "contact": "",
    "ststus": "",
    "php": ""
}


					
PUT /user/{username}
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "pass": "123ABae+Type: STR
Hesap Şifresi
",
    "domain": "domain.comType: STR
Alan Adı
",
    "contact": "info@domain.comType: STR
E-Posta
",
    "ststus": "8Type: SEC
Kullanıcı Durumu
",
    "php": 82Type: INT
PHP Sürümü

}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Hesap g\u00fcncellendi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Hesap bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"pass":"##pass##","domain":"##domain##","contact":"##contact##","ststus":"##status##","php":##php##}' \ -X PUT
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("PUT", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"pass":"##pass##","domain":"##domain##","contact":"##contact##","ststus":"##status##","php":##php##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.put('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}', data=json.dumps({"pass":"##pass##","domain":"##domain##","contact":"##contact##","ststus":"##status##","php":##php##}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
DELETE /user/{username} Kullanıcı Sil

Belirtilen kullanıcıyı tamamen geri dönüşümsüz olarak siler. Bu işlemde kullanıcıya ait tüm alt alan aldarı, park ve ek alan adları ile içindeki dosya, mail ve veritabanları da silinir. Kullanıcı için url parametresine user bilgisini, alan adı için url parametresine user yerine kullanıcının birincil ana alan adı yazılabilir. Park alan adı, ek alan adı veya alt alan adı ile işlem yapılamaz.

DELETE /user/					
DELETE /user/{username}
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Silme ba\u015far\u0131l\u0131"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Hesap bununamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -X DELETE
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("DELETE", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.delete('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}', headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));

User Email

Kullanıcı mail adresi liste, ekleme, silme ve düzenleme işlemleri.
GET /user/{username}/email/accounts E-Posta Listesi

Belirtilen kullanıcı adına ait tüm mail adresi ve detaylarını listeler.

GET /user//email/accounts					
GET /user/{username}/email/accounts
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "info@domain.com": [],
        "sales@domain.com": []
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "E-Posta bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.get('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
POST /user/{username}/email/accounts E-Posta Oluşturma

Belirtilen kullanıcı altına belirtilen özelliklerde e-posta adresi oluşturur.

POST /user//email/accounts
{
    "addmail": "",
    "addpass": "",
    "addquota": ""
}


					
POST /user/{username}/email/accounts
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "addmail": "info@domain.comType: STR
E-Posta Adresi
",
    "addpass": "123ABae+Type: STR
E-Posta Şifresi
",
    "addquota": 0Type: INT
Kota Limit

}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "E-Posta a\u00e7\u0131ld\u0131"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "E-Posta bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"addmail":"##addmail##","addpass":"##addpass##","addquota":##addquota##}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"addmail":"##addmail##","addpass":"##addpass##","addquota":##addquota##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.post('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', data=json.dumps({"addmail":"##addmail##","addpass":"##addpass##","addquota":##addquota##}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
PUT /user/{username}/email/accounts E-Posta Yakalama

Belirtilen kullanıcıya ait açılmamış tüm mail adreslerine gönderilen maillerin yönleneceği e-posta adresini tanımlama, değiştirme ve boş bırakılır ise silme.

PUT /user//email/accounts
{
    "catchmail": ""
}


					
PUT /user/{username}/email/accounts
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "catchmail": "info@domain.comType: STR
E-Posta Adresi
"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "E-Posta g\u00fcncellendi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "E-Posta bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"catchmail":"##catchmail##"}' \ -X PUT
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("PUT", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"catchmail":"##catchmail##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.put('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', data=json.dumps({"catchmail":"##catchmail##"}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
DELETE /user/{username}/email/accounts E-Posta Silme

Belirtilen kullanıcıya ait e-posta adresini, tüm içerik ve ayarlarını geri dönüşümsüz olarak siler.

DELETE /user//email/accounts
{
    "delmail": ""
}


					
DELETE /user/{username}/email/accounts
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "delmail": "info@domain.comType: STR
E-Posta Adresi
"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Silme ba\u015far\u0131l\u0131"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "E-Posta bununamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"delmail":"##delmail##"}' \ -X DELETE
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("DELETE", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"delmail":"##delmail##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.delete('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/accounts', data=json.dumps({"delmail":"##delmail##"}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
GET /user/{username}/email/account/{email} E-Posta Detayları

Belirtilen E-Posta ait detaylarını listeler.

GET /user//email/account/					
GET /user/{username}/email/account/{email}
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "email": "info@domain.com",
        "pass": "1234ASae+"
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "E-Posta bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.get('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}', headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
PUT /user/{username}/email/account/{email} E-Posta Güncelleme

Belirtilen E-Posta ait tüm yapılandırma değiştirme.

PUT /user//email/account/
{
    "SET": {
        "pass": "",
        "quota": "",
        "goto": ""
    }
}


					
PUT /user/{username}/email/account/{email}
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "SET": {
        "pass": "123ABae+Type: STR
E-Posta Şifresi
",
        "quota": 0Type: INT
Kota Limit
,
        "goto": "Type: STR
Yönlenecek E-Posta
"
    }
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "E-Posta g\u00fcncellendi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "E-Posta bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"SET":{"pass":"##SET[pass]##","quota":##SET[quota]##,"goto":"##SET[goto]##"}}' \ -X PUT
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("PUT", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"SET":{"pass":"##SET[pass]##","quota":##SET[quota]##,"goto":"##SET[goto]##"}}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.put('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/email/account/{email}', data=json.dumps({"SET":{"pass":"##SET[pass]##","quota":##SET[quota]##,"goto":"##SET[goto]##"}}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));

User Domains

Kullanıcı alt alan adı, park ve ek alan adları yönetimi.
GET /user/{username}/domains/domains Domain Listesi

Kullanıcıya ait tüm alt alan adı, part ve ek alan adları listesini, çalışma dizinini ve php sürümlerini döndürür.

GET /user//domains/domains					
GET /user/{username}/domains/domains
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "domain.com": [],
        "sub1.domain.com": [],
        "park1comain.com": []
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Domain Not Found"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.get('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
POST /user/{username}/domains/domains Domain Ekleme (Park,Addon,Sub)

Kullanıcı altına park alan adı, ek alan adı veya alt alan adı oluşturur.

POST /user//domains/domains
{
    "type": "",
    "domain": "",
    "php": "",
    "dir": ""
}


					
POST /user/{username}/domains/domains
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "type": "parkaddType: SEC
Eklenecek Domain Türü
",
    "domain": "domain2.comType: STR
Alan Adı
",
    "php": "82Type: STR
PHP Sürümü
",
    "dir": "public_htmlType: STR
Dizin Yolu
"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Domain eklendi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Domain bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"type":"##type##","domain":"##domain##","php":"##php##","dir":"##dir##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"type":"##type##","domain":"##domain##","php":"##php##","dir":"##dir##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.post('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', data=json.dumps({"type":"##type##","domain":"##domain##","php":"##php##","dir":"##dir##"}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
PUT /user/{username}/domains/domains Domain Güncelleme (Addon,Sub)

Kullanıcı altındaki ek alan adı veya alt alan adı bilgilerini güncelleme işlemini sağlar.

PUT /user//domains/domains
{
    "type": "",
    "domain": "",
    "php": "",
    "dir": ""
}


					
PUT /user/{username}/domains/domains
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "type": "addonsetType: SEC
Güncellenecek Domain Türü
",
    "domain": "domain2.comType: STR
Alan Adı
",
    "php": "83Type: STR
PHP Sürümü
",
    "dir": "public_html/forumType: STR
Dizin Yolu
"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Domain g\u00fcncellendi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Domain bulunamad\u0131!"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"type":"##type##","domain":"##domain##","php":"##php##","dir":"##dir##"}' \ -X PUT
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("PUT", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"type":"##type##","domain":"##domain##","php":"##php##","dir":"##dir##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.put('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', data=json.dumps({"type":"##type##","domain":"##domain##","php":"##php##","dir":"##dir##"}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));
DELETE /user/{username}/domains/domains Domain Silme

Kullanıcı altındaki park alan adı, ek alan adı veya alt alan adı silme işlemini sağlar.

DELETE /user//domains/domains
{
    "type": "",
    "domain": ""
}


					
DELETE /user/{username}/domains/domains
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "type": "parkdelType: SEC
Silinecek Domain Türü
",
    "domain": "domain2.comType: STR
Alan Adı
"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Silme ba\u015far\u0131l\u0131"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Domain bununamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"type":"##type##","domain":"##domain##"}' \ -X DELETE
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("DELETE", 'https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"type":"##type##","domain":"##domain##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.delete('https://demo.opanel.net:2087/API/user/{username}/domains/domains', data=json.dumps({"type":"##type##","domain":"##domain##"}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));

CLI

SSH komut gönderme işlemleri.
POST /cli SSH Komut Çalıştırma

Belirtilen komut SSH üzerinde uygulanarak komut süresi bitmesi beklenir ve sonucu dönderir.

POST /cli
{
    "command": "",
    "background": ""
}


					
POST /cli
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)

{
    "command": "uptimeType: STR
SSH Komutu
",
    "background": "0Type: SEC
Çalışma türü
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    "\/dev\/sda1 \/ 25G"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Invalid command"
]
<?php $Curl = curl_init(); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, false); curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($Curl, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['SERVER_NAME']); curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER,[ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)', ]); curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL,'https://demo.opanel.net:2087/API/cli'); ".JsonPrint($URLMethodVals['REQ']['JSON'],3)."');\n"; } } ?> $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl -k 'https://demo.opanel.net:2087/API/cli' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-oPanelAPI' \ -H 'Referer: https://demo.opanel.net:2087/API' \ -d '{"command":"##command##","background":"##background##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ console.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://demo.opanel.net:2087/API/cli', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)"); curl.send('{"command":"##command##","background":"##background##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##USER##:##APIKEY##)", "Referer": "https://demo.opanel.net:2087/API", "User-Agent": "Python-oPanelAPI" }; curl = requests.post('https://demo.opanel.net:2087/API/cli', data=json.dumps({"command":"##command##","background":"##background##"}), headers=headers); array = json.loads(curl.content); if array[0]: print(array[1]); else: print("API ERROR: "+str(array[1]));